WISC-IV Zeka Testi Nedir? WISC-IV Ne İçin Kullanılır?

 

WISC-IV Zeka Testi Nedir?

WISC-IV, Wechsler Intelligence Scale for Children- Fourth Edition (Çocuklar İçin Wechsler Zeka Ölçeği - Dördüncü Baskı) olarak bilinen bir zeka ölçüm testidir. Bu test, çocukların zihinsel yeteneklerini ve bilişsel fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. WISC-IV, 6 yaş 0 ay ila 16 yaş 11 ay arasındaki çocuklar için tasarlanmıştır ve çocuğun güçlü ve zayıf zihinsel becerileri ile ilgili ipuçları sunmaktadır. Test uygulaması 2 saat sürmektedir.

 

WISC-IV Zeka Testi Odak Alanları

WISC-IV, çocukların bilişsel becerilerini ölçerek aşağıdaki alanlara odaklanır:

 • Dilsel beceriler: Çocuğun dilsel anlama, dil üretme ve dili kullanma becerilerini ölçer. Kelimeyi anlama, kelimeyi benzetme gibi sözel becerileri değerlendirir.
 • Mantıksal akıl yürütme becerileri: Çocuğun problem çözme, neden-sonuç ilişkisi kurma ve soyut düşünme becerilerini ölçer.
 • İşlemci hızı becerileri: Çocuğun dikkat, konsantrasyon ve hızlı düşünme becerilerini ölçer.
 • Görsel-uzamsal beceriler: Çocuğun görsel şekilleri tanıma, görsel-motor koordinasyonu ve uzayda yön bulma becerilerini ölçer.

 

WISC-IV Zeka Testi Ne İçin Kullanılır?

WISC-IV, bir dizi bilişsel testi içerir ve bu testler çocuğun yaşına göre ayarlanmış puanlarla sonuçlanır. Test sonuçları, çocuğun zeka seviyesini, güçlü ve zayıf yönlerini, öğrenme zorluklarını ve özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, bu test, öğrenciye daha iyi bir öğrenme planı geliştirmek, öğretim ve eğitim ihtiyaçlarını anlamak, öğretmenlere ve velilere rehberlik etmek amacıyla kullanılabilir. Test uygulamasını yapan uzman, hem aileye hem de okula çocuğun nasıl daha iyi öğrendiği ve nasıl daha iyi desteklenebileceği ile ilgili bilgi sunar.

 

WISC-IV Zeka Testini Kimler Kullanır?

WISC-IV testi, özel eğitim planlarını oluşturan öğretmenler, psikologlar ve psikiyatristler tarafından belirli ihtiyaçları gözlemlemek için sıkça kullanılır. Ancak bu test, yalnızca bir bileşen oluşturur ve çocuğun zeka, beceri ve öğrenme ihtiyaçlarını daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için diğer araçlar ve gözlemlerle birlikte kullanılmalıdır. Tek başına bir tanı aracı değildir.

 

WISC-IV Zeka Testi Hangi Durumlarda Gereklidir?

WISC-IV, çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendiren bir testtir ve genellikle aşağıdaki durumlar için gereklidir:

 • Eğitimle İlgili Zorlukların Değerlendirilmesi: Özellikle öğrencinin akademik performansında sorunlar yaşıyorsa, bu test öğrencinin bilişsel yeteneklerini ve öğrenme güçlüklerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Özel Eğitim Gerekliliği: Öğrencinin özel eğitim ihtiyacı varsa, WISC-IV gibi zeka testleri bu ihtiyacın belirlenmesinde yardımcı olabilir.
 • Zeka Seviyesinin Belirlenmesi: Çocuğun zeka seviyesi belirlemek, potansiyelini anlamak ve uygun bir öğrenme ortamı sağlamak için önemlidir.
 • Gelişimsel Sorunların Değerlendirilmesi: WISC-IV, çocukların bilişsel gelişimini izlemek ve herhangi bir gelişimsel gecikmeyi veya bozukluğu değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Özel Eğitim Programlarının Tasarlanması: Öğrencilere özel eğitim planları hazırlarken, bu planları bireyselleştirmek ve çocuğun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak için WISC-IV gibi testler kullanılır. 
 • Tanı ve Tedavi Amaçları: Bazı nörolojik veya psikiyatrik bozuklukların tanı ve tedavi süreçlerinde, bu testler yardımcı veriler sağlayabilir.
 • Yeteneklerin Keşfi: Bazı özel yetenekler veya yeteneklerin erken belirlenmesi gerekiyorsa, WISC-IV gibi testler bu amaçla kullanılabilir.
 • Danışmanlık ve Rehberlik: Psikologlar, rehberlik uzmanları ve eğitimciler, WISC-IV sonuçlarına dayanarak öğrencilerin eğitim ve psikososyal gereksinimlerini daha iyi anlamak ve önerilerde bulunmak için bu testi kullanabilirler.

 

WISC-IV Zeka Testi Kimler Tarafından Uygulanır?

WISC-IV, bu alanda uzmanlaşmış ve ülkemizde bu testi uygulama yeterliliğine sahip olarak eğitimini almış ve sertifikalandırılmış uzmanlarca uygulanmalıdır. Test sonuçları, çocuğun bilişsel güçlüklerini veya yeteneklerini daha iyi anlamak ve uygun eğitim veya müdahale planları oluşturmak için kullanılır. Unutmayın ki bu test yalnızca bir bileşen oluşturur ve genellikle çocuğun bilişsel yeteneklerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmek için diğer araçlar ve gözlemlerle birlikte kullanılır.

 

WISC-IV Zeka Test Sonuçları Raporu

Çocukların etiketlenmesini önlemek amacıyla, IQ skoru direkt olarak paylaşılmaz. Test skorunun yaşıtları arasında anlamlı olacak şekilde sonucu bir rapor halinde ilgili kişiyle paylaşılır. Sonuçlar, tedavi ve öğrenme planı, nöropsikolojik değerlendirme amaçları için bilgi sağlamaktadır.

 

Önceki BlogÇocuklar için Felsefe (P4C) Nedir? P4C Nasıl Uygulanır?
Sonraki Blogİzmir Psikoloji Merkezi | Bostanlı Psikoloji

Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi

BOSTANLI PSİKOLOJİ ve PSİKODRAMA MERKEZİ

İzmir Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi, bünyesinde çocuk, ergen, yetişkin ve çift psikoterapi hizmetinin yanında, yetişkin ve çocuk psikodrama grup çalışmaları, Çocuklar için Felsefe (P4C) atölyelerini ve nörogelişimsel yoga çalışmalarını da barındıran çok yönlü bir merkezdir. Tüm çalışmalar alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA

Son Güncelleme Tarihi: 09-04-2024 10:09:30