Çocuklar için Felsefe (P4C) Nedir? P4C Nasıl Uygulanır?

 

Çocuklar için Felsefe (P4C) Nedir?

Lipman’ın çalışmaları sonucu ortaya çıkan Çocuklar için Felsefe (P4C) tartışma becerisi, eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi kazandıran bir süreçtir. 

Bu model aynı zamanda UNESCO tarafından onaylanmış pedagojik bir işleyiş olup, 40 yılı aşkın süredir dünyanın pek çok ülkesinde ders içeriği olarak uygulanmaktadır. 

Bu eğitim modeline göre yapılandırılmış atölyelerimizin her biri, bir hikaye üzerinden belirli kavramlar ışığında işlenir. 

Grup olarak bu kavram üzerinden tartışmalar yapılır, değerlendirme ile sonuçlandırılır.

 

Çocuklar için Felsefe (P4C) Nasıl Uygulanır?

P4C genellikle sınıf içinde öğrenci grupları arasında yürütülen bir etkinliktir. Belirli bir konu veya soru üzerinde düşünmeye ve konuşmaya dayalı etkileşimli bir süreçtir. 

Bu süreçte öğrencilere önceden belirlenmiş bir metin, hikaye, resim veya soru verilir ve bu materyaller etrafında felsefi bir tartışma başlatılır.

 

Çocuklar için Felsefe (P4C) Neden Gerekli?

  • Eleştirel, yaratıcı, sorgulayıcı ve analitik düşünme becerilerini geliştirir.
  • Neden - sonuç ilişkisi kurabilmeyi ve düşünce bütünlüğü oluşturabilmeyi sağlar.
  • Dili etkili kullanma ve kendini ifade edebilme becerisini geliştirir.
  • Farkındalığı artırır, özgüven ve özdisiplin gelişimine katkı sağlar.
  • Farklı açılardan bakabilme, karşıt görüşe saygı duyabilme, argüman oluşturabilme ve akılcı tartışmalar yürütebilme becerisini geliştirir.
  • Mantık hatalarını tanıyabilme, varsayımlar belirleyebilme ve itiraz geliştirebilme becerilerini kazandırır.
  • Merak ve soru sorma gibi çocukların potansiyellerinde var olan yetileri geliştirir ve kaybolmasına engel olur.
  • Dikkat eksikliği problemi yaşayan çocuklarda destekleyici etkisi vardır.
  • Çocukların bilgi alıcısı konumundan çıkıp, bilgi üreticisi olmasını destekler ve akademik başarısına büyük oranda katkı sağlar.

 

Çocuklar için Felsefe (P4C) Temel İlkeleri Nelerdir?

Açık Fikirli Sorular: Öğrencilere sorulan sorular genellikle çok katmanlı ve açık uçlu olup çeşitli cevapları teşvik eder. Bu sorular genellikle 'Neden?', 'Nasıl?' veya 'Ne düşünüyorsunuz?' gibi düşünmeye yönlendiren sorulardır.

Eşit Katılım: P4C, öğrencilerin eşit şekilde katılımını teşvik eder. Her öğrenci düşüncelerini özgürce ifade etme fırsatına sahiptir.

Empati ve Saygı: Tartışmalarda empati kurma ve diğer öğrencilerin görüşlerine saygı gösterme önemlidir. Farklı bakış açılarına saygı duymak ve anlamak vurgulanır.

Eleştirel Düşünme: Öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar tanınır. Mantıklı argümanlar oluşturma ve düşünceyi analiz etme konularında desteklenirler.

 

Önceki BlogPsikolojik Testler Nelerdir? Nasıl Yapılır?
Sonraki BlogYetişkin Psikolojik Danışmanlık | Yetişkin Psikolojik Terapi

Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi

BOSTANLI PSİKOLOJİ ve PSİKODRAMA MERKEZİ

İzmir Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi, bünyesinde çocuk, ergen, yetişkin ve çift psikoterapi hizmetinin yanında, yetişkin ve çocuk psikodrama grup çalışmaları, Çocuklar için Felsefe (P4C) atölyelerini ve nörogelişimsel yoga çalışmalarını da barındıran çok yönlü bir merkezdir. Tüm çalışmalar alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA

Son Güncelleme Tarihi: 09-04-2024 10:09:30