İlişkilerde Bağlanma Şekilleri

 

İlişkilerde Bağlanma Şekilleri Belirtiler, Sebepler ve Sonuçlar

İlişkilerde Bağlanma teorisi, insanların çocukluk döneminde geliştirdiği bağlanma tarzlarının yetişkinlikteki ilişkilerini nasıl etkilediğini açıklar. Bu teorinin temelinde, çocuklukta bakım verenle kurulan ilişkilerin, yetişkinlikte romantik ilişkilere yansıdığı görüşü vardır. Bağlanma şekilleri dört ana kategoride incelenir: Güvenli Bağlanma, Kaygılı Bağlanma, Kaçıngan Bağlanma ve Korkulu Kaçıngan Bağlanma. Her bir bağlanma stilinin belirtileri, sebepleri ve sonuçları farklıdır.

 

İlişkilerde Güvenli Bağlanma

Belirtiler:

 • Duygusal Denge: Güvenli bağlanma tarzına sahip bireyler, duygusal dengeye sahiptirler ve ilişkilerde hem bağımsız hem de yakın olma dengesini kurabilirler.
 • Açık İletişim: Duygularını ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilirler.
 • Güven: Partnerlerine ve ilişkilerine güven duyarlar.
 • Bağımsızlık: İlişkide bağımsız olmayı ve kendi ihtiyaçlarını karşılamayı başarabilirler.

Sebepler:

 • Pozitif Çocukluk Deneyimleri: Çocuklukta bakım verenlerle güvenli ve istikrarlı bir ilişki kurulması.
 • Tutarlı Bakım: Bakım verenlerin tutarlı, güvenilir ve sevgi dolu olması.

Sonuçlar:

 • Sağlıklı İlişkiler: Güvenli bağlanma tarzına sahip bireyler, sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler kurarlar.
 • Stresle Baş Etme: Stresli durumlarla başa çıkmada daha başarılı olurlar.
 • Yüksek Özsaygı: Kendilerine ve yeteneklerine güven duyarlar.

Örnek:

 • Ahmet ve Ayşe, birbirlerine karşı açık ve dürüsttürler. Her ikisi de duygularını ifade etmekten çekinmez ve zor zamanlarda birbirlerine destek olurlar. Bu güvenli bağlanma stili, ilişkilerinin güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar.

 

İlişkilerde Kaygılı Bağlanma

Belirtiler:

 • Yoğun İlişki İhtiyacı: Sürekli onay ve sevgi arayışı içindedirler.
 • Terk Edilme Korkusu: Partnerlerinin kendilerini terk edeceğinden korkarlar.
 • Aşırı Bağlılık: Partnerlerine aşırı bağımlı olabilirler.
 • Kıskançlık: Yoğun kıskançlık ve güvensizlik hissederler.

Sebepler:

 • Tutarsız Bakım: Çocuklukta bakım verenlerin tutarsız davranışları ve ilgisi.
 • Duygusal İhmal: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmaması.

Sonuçlar:

 • İlişki Sorunları: Sürekli güvence arayışı ve kıskançlık, ilişkilerde sorunlara yol açabilir.
 • Düşük Özsaygı: Kendilerine güvenleri düşük olabilir.
 • Stres ve Kaygı: Yoğun stres ve kaygı yaşarlar.

Örnek:

 • Mehmet, sevgilisi Elif’in sürekli onu terk edeceğinden korkar ve bu yüzden sürekli ilgi ve onay bekler. Bu durum, Elif’in kendini baskı altında hissetmesine ve ilişkilerinde sorunlar yaşanmasına neden olur.

 

İlişkilerde Kaçıngan Bağlanma

Belirtiler:

 • Bağımsızlık: İlişkilerde bağımsız olmayı tercih ederler ve duygusal yakınlıktan kaçınırlar.
 • İletişim Zorluğu: Duygularını ifade etmekte zorlanırlar.
 • Duygusal Uzaklık: Partnerlerinden duygusal olarak uzak dururlar.
 • Özerklik: Aşırı derecede özerklik ve bağımsızlık ihtiyacı duyarlar.

Sebepler:

 • Duygusal İhmal: Çocuklukta bakım verenlerin duygusal olarak ulaşılmaz olması.
 • Aşırı Kontrol: Çocukluk döneminde aşırı kontrol altında tutulma.

Sonuçlar:

 • Yakınlık Sorunları: Yakın ilişkilere girmekte zorlanırlar.
 • İlişki Yüzeyselliği: İlişkilerinde yüzeysel kalabilirler.
 • Duygusal İzolasyon: Duygusal olarak izole olabilirler.

Örnek:

 • Ayhan, sevgilisi Zeynep’in duygusal ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanır ve genellikle duygusal olarak uzak durur. Bu durum, Zeynep’in kendini yalnız ve değersiz hissetmesine yol açar.

 

İlişkilerde Korkulu Kaçıngan Bağlanma

Belirtiler:

 • Yakınlık ve Kaçınma: Hem yakınlık arayışı hem de bu yakınlıktan kaçınma eğilimindedirler.
 • Duygusal Çelişki: Kendi duygusal ihtiyaçları konusunda çelişkili hissederler.
 • Güvensizlik: Hem kendilerine hem de partnerlerine karşı güvensizdirler.
 • Stres ve Kaygı: Yoğun stres ve kaygı yaşarlar.

Sebepler:

 • Travmatik Deneyimler: Çocuklukta yaşanan travmalar veya istismar.
 • Duygusal İhmal ve Tutarsızlık: Bakım verenlerin tutarsız ve güvenilmez davranışları.

Sonuçlar:

 • İstikrarsız İlişkiler: İlişkilerinde istikrarsızlık ve güvensizlik yaşarlar.
 • Duygusal Çalkantılar: Sık sık duygusal çalkantılar yaşarlar.
 • Kendi Kendini Sabote Etme: İlişkilerde kendi kendini sabote edebilirler.

Örnek:

 • Selin, sevgilisi Murat’a hem yakın olmak ister hem de duygusal olarak kendini geri çeker. Bu çelişkili davranışları, ilişkilerinde sürekli gerginlik ve belirsizlik yaratır.

Sonuç olarak, Bağlanma şekilleri, çocukluk döneminde bakım verenlerle kurulan ilişkilerle şekillenir ve yetişkinlikteki romantik ilişkileri derinden etkiler. Burada bahsedilen sebep ve örnekler çok genellendirilmiş şekilde oldukça basit anlatılmaktadır. Tabii ki insan ilişkileri bundan çok daha karmaşıklaşabilmektedir.

Güvenli bağlanma, sağlıklı ve tatmin edici ilişkiler sağlar. Kaygılı, kaçıngan ve korkulu kaçıngan bağlanma tarzları ise çeşitli ilişki sorunlarına yol açabilir. Bu bağlanma stillerini tanımak, ilişkilerde daha sağlıklı ve anlayışlı yaklaşımlar geliştirmek için önemlidir. Ebeveynler ve bakım verenler, çocukların duygusal ihtiyaçlarını karşılayarak onların güvenli bağlanma geliştirmelerine katkı sağlayabilirler.

 

İlişkilerde Bağlanma Stilleri Değişebilir mi?

Evet, bağlanma stilleri zamanla değişebilir. Özellikle terapi, kişisel gelişim ve sağlıklı ilişkiler yoluyla bireyler, güvensiz bağlanma stillerinden güvenli bağlanma stiline geçiş yapabilirler. Ancak, bu süreç genellikle zaman ve çaba gerektirir.

 

Güvensiz Bağlanma Şekillerini Nasıl Fark Edersiniz?

Güvensiz bağlanma stillerini fark etmek için bazı belirtilere dikkat edebilirsiniz:

Kaygılı Bağlanma Belirtileri:

 • İlişkilerde sürekli onay ve güvence arayışı.
 • Terk edilme korkusu.
 • Aşırı bağımlılık ve kıskançlık.
 • Partnerin ilgisizliğine aşırı duyarlılık.

Kaçıngan Bağlanma Belirtileri:

 • Duygusal yakınlıktan kaçınma.
 • Bağımsızlık ve özerklik vurgusu.
 • Duygularını ifade etmede zorluk.
 • Partnerinden duygusal olarak uzak durma.

Korkulu Kaçıngan Bağlanma Belirtileri:

 • Hem yakınlık arayışı hem de yakınlıktan kaçınma.
 • Duygusal çelişki ve güvensizlik.
 • Yoğun stres ve kaygı.
 • İstikrarsız ilişkiler ve duygusal çalkantılar.

 

Güvensiz Bağlanma ile Baş Etme Yolları

Güvensiz bağlanma stiline sahip olduğunuzu fark ederseniz, bunu değiştirmek için çeşitli yöntemler vardır:

Kendini Anlama ve Farkındalık:

 • Kendi bağlanma stilinizi anlamak ve bu konuda farkındalık geliştirmek ilk adımdır. Bu, çocukluk deneyimlerinizi ve bakım verenlerle ilişkilerinizi gözden geçirmenizi gerektirir.
 • Günlük tutma, kendi duygusal tepkilerinizi ve ilişki kalıplarınızı anlamanızı kolaylaştırabilir.

Terapi ve Danışmanlık:

 • Profesyonel bir terapist veya danışmanla çalışmak, güvensiz bağlanma kalıplarınızı anlamanıza ve değiştirmenize yardımcı olabilir.
 • Özellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve bağlanma odaklı terapiler, bağlanma stillerini değiştirmede etkilidir.

Sağlıklı İlişkiler Kurma:

 • Güvenli bağlanma stiline sahip bireylerle sağlıklı ilişkiler kurmak, güven duygusunu geliştirmenize yardımcı olabilir.
 • Destekleyici ve anlayışlı partnerler, güvenli bağlanma davranışlarını pekiştirebilir.

Duygusal Yönetim ve İletişim Becerileri:

 • Duygusal farkındalık ve yönetim becerilerinizi geliştirmek önemlidir. Meditasyon, yoga ve farkındalık egzersizleri duygusal dengeyi sağlamada yardımcı olabilir.
 • İletişim becerilerini geliştirmek, duygularınızı açıkça ifade etmenize ve partnerinizle sağlıklı iletişim kurmanıza yardımcı olabilir.

Kendine İyi Bakma ve Özsaygı Geliştirme:

 • Kendine değer verme ve özsaygı geliştirme, güvenli bağlanma stiline geçişte kritiktir. Kendi ihtiyaçlarınızı ve sınırlarınızı tanımak ve onlara saygı göstermek önemlidir.
 • Kişisel ilgi alanlarınıza ve hobilerinize zaman ayırmak, kendinize olan güveninizi artırabilir.

 

Önceki BlogÇocuklar için Felsefe (P4C) Nedir? P4C Nasıl Uygulanır?
Sonraki BlogBoşanmanın Çocuklara Etkisi

Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi

BOSTANLI PSİKOLOJİ ve PSİKODRAMA MERKEZİ

İzmir Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi, bünyesinde çocuk, ergen, yetişkin ve çift psikoterapi hizmetinin yanında, yetişkin ve çocuk psikodrama grup çalışmaları, Çocuklar için Felsefe (P4C) atölyelerini ve nörogelişimsel yoga çalışmalarını da barındıran çok yönlü bir merkezdir. Tüm çalışmalar alanında uzman kişiler tarafından yürütülmektedir.

 

Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla tanı ve teşhis koyması yerine geçmez.

Telif Hakkı © 2023 Bostanlı Psikoloji ve Psikodrama Merkezi. Tüm hakları saklıdır. | Powered by MMA

Son Güncelleme Tarihi: 09-04-2024 10:09:30